Reactii de halogenare exemple

DIN reacţia de mai sus se observés cà 1mol de acetilenã reacţioneazã cu 1 mol de HCl, deci n Moli de acetilenã reacţioneazã cu n Moli de HCl. este un suport de curs la modulul * termodinamică și cinetică chimică *, Care se predă la clasa a XII-a , domeniul de pregătire profesională * chimie Industrială *. Halogenii Sint Elemente Care in conditii obisnuite Sint regard sau se pot aduce usor in Stare gazoasa. Clorura_de_vinil http://ro. Cl2 28…………………………. Clorura de alil se obţine prin clorurarea propenei pure la temperaturi de CCA 5000 C. CL 1 kmol de CH3Cl…. Dans prezenta catalizatorilor electrofili INSA, sont loc halogenarea normala, heterolitica. Bromul este un agent mai SLAB de halogenare, iar iodul este cel mai puțin portage reACTIV dintre halogeni. Bromul si in Special iodul Sint mult mai Poutine disponibili prin sursele Lor Naturale si de aceea Sint ordures. Ulterior, prin incalzire, pentru fiecare Pereche de atomi de halogène aditionata se elimina cite o molecula de acid halogenhidric (HCl, HBr) Cu refacere aromaticitatii nucleului, raminind substituit un Atom de halogène; se realizeaza Deci o substitutie in nucleu nu direct heterolitique, ci prin intermediul unei aditii homolitice. Calculãm Masa de NaOH, Care reacţioneazã cu HCl (conformez reacţiei 5).

Naoh. Ajutã elevii DIN clasele a XI-a, a XII-a şi studenţii chimişti. Problema 4. VOR usura substitutia si o vor Dirija in pozitii Orto sau para fata de acestea, iar grupe electronoacceptoare ca NO2, COOH, CN, SO3H, CCl3 etc. Se pot introduire atomi de flupr la nucleul aromatique, prin inlocuirea unor atomi de Clor sau de Brom preexistenti in molecula compusului, daca exista in Orto sau para, FATA de acestia, grupe electronoatragatoare, labilizante (NO2, CO etc. Modul în Care déconseille halogenarea este influențată de tipul de HALOGENE. Reacția de halogenare poate decurge în mai multe feluri, Cu obținerea de diferiți produși pentru aceeași reactanți, depinzând de soustratul Organic și de grupele funcționale constituente. Conversia utilã în clorura de alil se calculeazã cu relaţia: cu = nu. Cantitãţile de produşi fabricaţi/şarjã, randamentul de izolare al compuşilor DIN amestec este 96%; 2) Bilanţul Masic General de materiale, fãrã a ţine cont de substanţele „existente“ şi „rãmase“, considerând cà Masa acestora este égalã şi rãmâne constantã.

This entry was posted in Allgemein. Bookmark the permalink.